[Jay] Fan account, Met Jay of Bboy competition

posted on 06 Feb 2010 23:47 by 0goong0

เนื่องจากยาวมาก จะแปลที่สำคัญๆ ที่เหลืออยากฝึกภาษาก็เชิญนะคะ  คนเขียนน่าจะเป็นผู้หญิงเป็นคนเกาหลีที่อยู่ที่โน้น เค้าไม่เคยชอบนักร้องของ JYP เลย แต่เปลี่ยนไปเมื่อเจอเจย์เมื่อคราวที่แล้ว แล้วคราวนี้เค้าก็กลับมาเขียนอีก

It’s been a long time.
This is only the second time I’ve written since writing about the b-boying competition from December.
Frankly, the people who thought the competition was took it as a joke amongst people in Korea made me upset which is why I wrote my post in the first place. But so many people in DC Gallery and fans gave such a fiery reaction that I was shocked.
The words I wrote that time didn’t have much about Jaebum, the majority consisted about how the b-boying competition went. For the record, so many people shared an overflow of words expressing their sorrow that even I choked up. So I decided that I could not overlook everyone that expressed their sorrow stung my heart. I wanted to post more stories about Jaebum but I thought it might be too much so I decided against it.

I didn’t end up writing much in the story I posted about Jaebum but people who read them were so touched and grateful. Thanks to those people, after that day my impression of Jaebum changed even more and I guess you could even call me a fan now. This is all thanks to everyone.
At the time that I wrote my last words, I was upset at the opinion of the people who didn’t take these b-boying competitions seriously that I wrote the post with a cold heart. This time, I write with a completely different feeling that even my diction has changed. Ke

To be honest, I regretted the words I posted because I tried to be heartless in writing those words but my feelings just naturally flowed into that post. I myself am a native-Korean in America and have felt the loneliness living here that I, without knowing, I thought I might be viewing b-boying from only my perspective that I reflected on myself. Those people just might be dancing for the sole reason that they love doing it. I felt sorry that I viewed those people so lightly.

Anyways, I hope that when reading this post you disregard my personal feelings and only take into account the facts. In a situation where you can’t trust the newspaper articles and the rumors that continue to overflow, if you account for my personal fandoms, this will become even more chaotic.
This reason I attended another b-boying competition is due to the words I posted last time.
For the many fans who were unsatisfied and full of sorrow, my heart was moved my them in addition to the fact that I had gained interested in the person Park Jaebum that I decided to attend another b-boying competition.

In the beginning I hated Park Jaebum only due to the fact that he was affiliated with JYP. I also didn’t like his face that made him look as though he was a badly behaved person.
I felt like such a fool for judging him even without knowing who he was and just hating him for absolutely no reason… I think that it may be why I hold more interest in him now.
Because of the fact that I was so remorseful for how much I hated him for no reason…

Again, I’m writing words here that I should be writing in my diary. To be truthful, my heart might have even changed after seeing his back. The start is serious. And now I sincerely hope with a positive attitude that everything will turn out okay in the end.

I am not someone who held any sort of like as a fan since the beginning, I am actually who disliked them. I changed so dramatically that even I am surprised with myself. I even keep repeating what I say over and over again. Sorry my words are getting long winded.

I knew of this b-boying competition because it was announced back in December during the other competition. This venue was incomparably larger than the one that the previous competition was held that was a great place for me to learn more about b-boying as someone who was unfamiliar with it.
The last competition was free but this time we had to pay an $8 entrance fee. Just like last time the competition was 6 hours, but since the venue was larger that there was just as many more people there that there was barely enough room to place your feet anywhere. On a weekend night, it seemed like all the b-boyers and the ones who were interested in b-boying from the general Seattle area were all gathered. People waited in line past 10 to get in to view the competition.
There was so much going on due to the masses of people that I was unable to hear how this competition would be held.

I was watching for a long time and began to seem members of Jaebum’s team arrive.
Behind the many people, I could see Jaebum’s eyebrows and eyes, and his head watching others b-boying. Just I was thinking to myself , ‘Oh? He’s here.’ I could see people mixed amongst the crowed starting to take pictures of Jaebum that caught my eye. So I started to look around and noticed that there were many fans placed strategically amongst the crowd.
I don’t know if it was the fact that this competition was a larger scale competition than the last or the fact that it was more publicized but it seemed like there were more people there.

ฉันเฝ้ารออยู่ตั้งนานก็เริ่มเห็นทีมของแจบอมมาแล้ว ถึงจะอยู่ด้านหลังของผู้คนมากมาย ฉันก็สามารถมองเห็นตาและคิ้วของแจบอม และเค้าก็ชะโงกมองคนอื่นๆ เต้นบีบอยอยู่ ฉันคิดกับตัวเองว่า "โอ้ เค้ามาจริงๆ?" ฉันเริ่มเห็นคนถ่ายรูปของแจบอม ฉันก็เห็นแฟนๆ แทรกตัวอยู่กับฝูงคนดู

Last time, the competition had a quiet, awkward mood, but this time because there were so many more people, the cheers were louder and it was just a much more fun atmosphere. It could be felt by both the audience and the b-boy crews. Personally , I totally fell for Jalen, ChaCha, and Jr.’s b-boying. They were really good.

In between the competitions, people approached Jaebum for autographs and greeted him. It seemed like he felt awkward but he still politely listened to them.
Even American kids were secretly taking pictures of Jaebum.
I wanted to say something about the people taking pictures who even took pictures of him walking around and hanging out, but I kept my mouth shut because I guessed it was his fate that strangers were taking pictures of him.

ระหว่างการแข่งขัน ผู้คนเริ่มหาแจบอมเพื่อขอลายเซ็นและทักทาย รู้สึกว่าแจบอมจะรู้สึกกระอักกระอ่วน แต่เค้าก็รับฝังอย่างสุภาพ แม้แต่เด็กอเมริกันยังแอบถ่ายรูปแจบอมเลย

In that time, I ran into Jaebum.
Honestly, I ran into him multiple times in the venue because it was so tightly packed, but I pretended not to notice him.
But then I suddenly gained the courage to say “Hey Jay”.
And then Jaebum turned around, I gave him a chocolate bar and said “Happy Valentine”.

ในตอนนั้น ฉันวิ่งไปหาแจบอม จริงๆ แล้วฉันอยากวิ่งไปหาตั้งหลายครั้งแต่โอกาสไม่อำนวย จนรวบรวมความกล้าได้จึงทักทายว่า "Hey Jay" แจบอมหันมา  ฉันส่งช๊อคโกแลตให้แล้วบอกว่า " Happy Valentine"

I said in English, “The b-boying competition is very exciting and fun”.
Then very courteously he said, “You can speak Korean with me.”
I didn’t use Korean on purpose because I wanted to avoid speaking formally with him to erase any awkwardness between us.
Maybe my English was totally horrible keke I was so surprised at his “You can speak Korean with me.”

ฉันพูดเป็นภาษาอังกฤษ “The b-boying competition is very exciting and fun”.
แต่เค้าพูดกลับมาอย่างสุภาพว่า
“You can speak Korean with me.”
ฉันไม่ค่อยได้พูดเกาหลีเพราะไม่อยากพูดอย่างเป็นทางการเพื่อไม่ให้รู้สึกกระอักกระอ่วนที่จะพูดกับเค้า หรือภาษาอังกฤษฉันแย่มากก็ไม่รู้ kekeke


So I mumbled to myself quietly, “Is my English weak?”
But he heard me and said, “No. It’s not that. But please, you can speak comfortably in Korean to me.” Suddenly, without myself knowing, I felt a surge of emotion.

ฉันก็บ่นกับตัวเองว่า “Is my English weak?”
แต่เค้าคงได้ยินแล้วบอกว่า “No. It’s not that. But please, you can speak comfortably in Korean to me.”
ทันใดนั้น ไม่ทันได้รู้ตัว ความรู้สึกมากมายก็เกิดขึ้น


Because it might be uncomfortable for me to speak English,
Because it might sound like he was speaking informally if he spoke in English to me,
To avoid that, he politely and courteously offered to speak in Korean. I was at a loss of words.
He said to me, “Enjoy the b-boying wholeheartedly before you go,” as he left.
Seeing Jaebum’s back, made me choke up.

หรือเป็นเพราะฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ดี
หรือเป็นเพราะเค้าต้องพูดแบบไม่เป็นทางการถ้าเค้าต้องพูดอังกฤษกับฉัน เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น เค้าถึงเสนออย่างสุภาพว่าให้พูดเกาหลีแทน ฉันเลยไม่มีคำพูดใดๆ (จขบ - แล้วไงอะ พูดภาษาเดียวกับเจย์ได้ ก็พูดไปซิ ดีซะอีกรู้กัน 2 คน) แจบอมเลยพูดกับชั้นว่า  “Enjoy the b-boying wholeheartedly before you go,” แล้วก็จากไป การเห็นด้านหลังเจย์เดินไป ทำให้ฉันจุกไปเลย


I won’t write the way I felt then because they were my personal feelings. I don’t want to depress the people reading this about my feelings.

As I was leaving after the competition finished, I discovered Jaebum by himself.
He nodded his head remembering me from the brief time we met.
Unbeknownst to me I suddenly burst out, “Of course, leadja is different. Totally the best”.
Suddenly, he shyly smiled.

ฉันออกจากที่นั่นตอนเลิก แล้วฉันก็เจอแจบอมอีก เค้าพนักหน้ามให้เหมือนกับจำฉันได้ และโดยที่ไม่ได้รู้ตัวเอง ฉันก็พูดออกไปว่า “Of course, leadja is different. Totally the best”.  ทันใดนั้น เค้าก็ยิ้มอย่างอายๆ


The boy who looks cold if he doesn’t speak shyly smiled immediately as he heard the word, “leadja”… My heart just ached. I hoped that I wasn’t bringing back the memories of such a happy time by saying “leadja” that even after I said it that I was surprised that I said it.
But I was so happy that leadja liked it.

เด็กผู้ชายที่ดูเยือกเย็นเมื่อไม่ได้พูดอะไรกลับยิ้มอย่างอายๆ เมื่อได้ยิมคำว่า “leadja”… ฉันเจ็บปวดมาก ฉันหวังว่าฉันจะบอกกล่าวความทรงจำที่ดีๆ ตอนที่พูดคำว่า “leadja”… ออกไป หลังจากที่พูดแล้ว ฉันก็อดประหลาดใจไม่ได้ว่าฉันพูดคำนั้น แต่ฉันมีความสุขมากที่ leadja ชอบมัน 


So I collected the courage to say, “Jaebum. When you go to Korea you’re going to be great.” He smiled a smile of happiness with his special threaded-eye, cringed nose smile.
So I said, “Good luck, annyeong (bye),” and turned my back.

ดังนั้นฉันรวบรวมความกล้าอีกครั้งแล้วบอกว่า “Jaebum. When you go to Korea you’re going to be great.” เค้ายิ้มด้วยความยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขจนตาตี่ในแบบของเค้า ย่นจมูก แล้วฉันก็พูดว่า “Good luck, annyeong (bye),” แล้วหันหลังกลับทันที


Honestly, I thought if I looked at him any longer that my heart would become weak, so I turned around. And I promised myself that I would not go to another b-boying competition.

The next time I see Jaebum will be in Korea, as the confident leadja…that is why I will not go to another b-boying competition.


I have only had interest in them for a short amount of time, but someone who has the ability to move people’s hearts is someone named Jaebum.
But just because of that doesn’t mean that I worship him like he is some kind of god.
Because I am in the center because even though I am in a similar situation as Jaebum, I am nothing like him and my life is a mess.
I admire the fact that, contrary to me, Jaebum works so hard in life.
Though I make plans, I don’t keep them. When things get too hard, I give up easily.
I live thinking that if today finishes, surely tomorrow will come so I lived life day by day.
Reality isn’t like that, persons who put their blazing passion into something are good persons.


This story has also become too long.
It’s probably a pain to read something so long…kekeke

He doesn’t need brand names like Gucci or Louis Vuitton.
He is someone that looks complete with just a plain white tee.

เจย์ไม่ต้องการของแบรนด์เนมอย่างกุชชี่หรือวิคตอง
เจย์คือคนหนึ่งที่ดูดีเมื่อใส่แค่เสื้อธรรมดาสีขาว


Nowadays, you don’t know if someone is wearing brand names or if the brand names wear them. But brilliantly able to shine his charm without them, he is someone that is cool.

Take out with full credits. There shouldn't be any removal or addition to the credits.
CREDITS: DC GALLERY (SOURCE); tvxqbuzz7921@2ONEDAY.COM (trans)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It's you who I know. I miss you everyday.

Comment

Comment:

Tweet

Thank you for this great post! Use top writing service http://essay-mania.com to get excellent custom papers!

#24 By karolinb on 2016-03-09 20:50

Thanks for such interesting post.I like to read it. If you have any problems connect with writing,ask for help at my page

#23 By Essays-shark.net on 2016-02-26 17:36

I have a couple of months writing their work. Recently, a friend advised lanny resource http://essay-professors.com/ you will be surprised. but I helped. In gratitude, I want to recommend this resource to others.

#22 By Essay-Professors.com (193.41.185.40) on 2015-11-19 19:31

Oh, thanks for very interesting information! But if you need some help in writing essays you can find it here http://essay-professors.com/

#21 By Essay-Professors.com (194.44.92.5) on 2015-11-06 16:42

Your article is really interesting!  Visit our excellent essay writing service to save your precious time!

#20 By proposal writing (194.44.168.119) on 2015-11-05 19:22

The point when students and other learners are given the assignment of inquiring about or making presentation then they looked busy in arranging the assignments on time so that they can get maximum marks. This is conceivable just in case they have guidelines. That is why I recommend the best essay writing service!

#19 By Toy32 (77.123.86.132|77.123.86.132) on 2015-08-19 16:04

your article actually save my cash along the way.thanks. keep it good posting..
If you are a student and are interested in getting good grades, you have to work hard…but you can also use <a href="http://www.custom-paper-writing.org/">http://www.custom-paper-writing.org</a>.
I’m an essay writer, so if you need my help, do not hesitate to contact me at custom-paper-writing.org I’ll be glad to help you)

#18 By Jenny (77.123.86.132|77.123.86.132) on 2014-11-21 18:00

B-boying cpompetition is very interesting. Thanks for sharing it. By the way, i share with you the perfest site i have found and already checked. Well, they will write for you an essay and your money and time will ber saved. Checked it out yourself <a href="http://best-essays-writers.org">http://www.best-essays-writers.org</a>

#17 By Egle (77.123.86.132|77.123.86.132) on 2014-11-06 19:52

Interesting. Order a perfectly written essay paper and ensure getting high grades!

#16 By Samantha (176.8.163.224|176.8.163.224) on 2014-07-24 16:51

Intersting article. Order An Essay from real professionals here.

#15 By custom essay paper online (77.123.86.132|77.123.86.132) on 2014-06-24 15:06

Lots of students experience difficulties with their writing assignments. In such cases they address http://special-essays.com and get professional writing services.

#14 By order custom essay (193.41.185.239|193.41.185.239) on 2014-05-15 13:29

Only cooperating with our custom software developer you will get highest possible outcome. Visit SoftGroup "soft-group.com" and well-qualified experts will satisfy all your demands and transactional purposes.

#13 By Web page (31.184.238.73) on 2013-07-17 13:06

Finally you do not have to spend your valuable time for course essays writing, you just have to ask: " write my paper " and reach a paramount.

#12 By customized essay (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-12-22 09:19

Completing your academic research essays you have to work hard. An other resolution you can opt for is to buy research papers. That works in most cases.

#11 By professional custom essay (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-12-19 09:31

Are you hunting for CV writing services? Still ignorant of which company to choose for buying resume? Visit Prime-Resume page. Here it is possible to find resume writing samples or buy resume from certified resume writers.

#10 By this site (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-11-22 06:31

Our finest earning is our customers' fulfillment. We present our directory submission stuff at our directory submission service are created in order to aid web sites owners getting better results. We are usually focused on high results and we surely can get it!

#9 By directory submissions (91.212.226.136) on 2012-04-17 17:22

Some websites provide academic essay papers. Such services know that guys in trouble will buy Custom Term Papers just because they do not have time to write essay papers themselves.

#8 By Buy Research Papers Online (31.184.238.21) on 2012-01-14 18:11

How do you guess, will it be normal if I Purchase Essays? Which essay papers writing corporation will you recommend?

#7 By Order An Essay (31.184.238.21) on 2012-01-03 00:50

To get academic success, some people must determine if they want to write the article critique writing or just buy customized reports and essays of really good upper-class.

#6 By essay service (31.184.238.21) on 2011-12-31 22:52

The day before yesterday I used to be disappointed because of my history essays writing task. Nevertheless, my friend proposed to find some essay papers service. So, I did it and reached good grades.

#5 By essay writing (31.184.236.16) on 2011-12-22 20:11

According to my own investigation, billions of persons in the world get the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a> from different banks. So, there is a good possibility to get a college loan in every country.

#4 By LiliaCarver (31.184.236.63) on 2011-12-20 16:14

Excellent ! I appreciate your work ! I like to say your site is great very impressive and informative.Keep it up

#3 By Dissertation writing (182.178.59.72) on 2010-10-13 14:24

I love you leadja...

#2 By rorooonnie on 2010-02-07 13:57

T T...........luv u always

#1 By kanikama on 2010-02-07 01:45